Kezdőoldal Bemutatkozás 1 % Adatbázis Békés Megyei Nők Egyesülete
Békés Megyei Nők Egyesülete PDF Nyomtatás E-mail

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Alapítás éve: 1998.
Adószám: 18380321-1-04
Forma: Egyesület
Telefon: 66/449-222, 30/ 275-2592
Fax: 66/ 449-336
Web: -
Képviselõ: Szikora Mihályné

Az Egyesület 1998-ban alakult független, társadalmi, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezet.

Célja, azoknak a törekvéseknek a támogatása, amelyek a család jogintézményének a védelmét, a nők társadalmi egyenjogúsításának az elősegítését, a nők fokozottabb közéleti szerepvállalását, a régióban élő nők összefogását célozzák meg. Az Egyesület kiemelten foglalkozik a nők családi, közéleti, szakmai és új munkavállalási feltételeit javító törekvések támogatásával.

2007. szeptember 13.-én közhasznú egyesületként lett bejegyeztetve.

 

 

Pályázataink, kiadványaink:

Első alkalommal 2004. évben „A Békés megyében élő nők munkaerő-piaci helyzetének javítását” elősegítő PHARE program nyújtotta a lehetőséget, hogy az alapszabályunkban felvállalt tevékenységnek, a nők szakmai és új munkavállalási feltételeit javító törekvéseknek konkrét feladatok megvalósítása útján feleljen meg. A program kedvezményezettjei a 40 év feletti nők és kisgyermekes anyák voltak.

- A program befejezéseként Egyesületünk szociológiai felmérést készített a képzésben résztvevő hölgyekkel. Az anyag a program célcsoportjához intézett kérdőíves felmérés alapján került összeállításra, mely kutatás képet ad a megye különböző településein élő Hölgyek élethelyzetéről, családban betöltött szerepükről, munkaerő-piaci helyzetükről valamint a program által nyújtott lehetőségeikről.

 

A Hefop 1.3.1. az EGYENLŐ ESÉLYEK „A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő nők munkaerő-piacra való visszatérésének ösztönzése” című programban esélyegyenlőségi és vállalkozói ismeretek előadást és tréninget tartottunk.

 

Az EQUAL „Az esély bölcsődéje” megnevezésű Uniós pályázatban fejlesztési partnerként vettünk részt 2005 – 2008. június 30.-ig terjedő időszakban. A program a GYES-en, GYED-en lévő kisgyermekes anyák képzését, a munkaerőpiacra való visszakerülését segítette.

- A projekt keretén belül két alkalommal az anyák számára "Tudod-e Jogaid" címmel jogtár került összeállításra, mely tartalmazza a kisgyermekes anyák jogait és szociális ellátási lehetőségeiket.

- Az EQUAL program keretén belül 600 fős kisgyermekes anyával történt kérdőíves felmérés alapján tanulmány került összeállításra. A tanulmány a megyében élő kisgyermekes anyák élethelyzetét, lehetőségét igényeit elemzi.

- Az EQUAL túlvállalási időszakának 2008. január -2008. június 30-ig terjedő fél évében foglalkoztatási szolgálatot működtettünk a kisgyermekes anyák részére.  A foglalkoztatási szolgálat tevékenységét és annak tapasztalatait „A meséken túl a munka világában” című hatástanulmány összegzi.

 

Tevékenységeink:

Havi rendszerességgel megrendezésre kerülnek a taggyűléseink, ahol egy-egy meghívott szakértő előadást tart abban a témában, amely aktuálisan foglalkoztatja a tagságot. A témák részben szakmai jellegűek, mint pl. a civil szervezetek érdekérvényesítése, nők a közéletben, stb. Az előadások témája másrészről általános jellegű, mindenkit érintő téma, mint pl. a fogyasztó-védelem, az egészségügy, áldozatvédelem, stílus tanácsadás, szociális ellátási- munkaerő-piaci helyzet.

 

Az Egyesület tagjai és az érdeklődők számára változatos programokat kínál, ezzel építve a közösségi összetartozást, a kapcsolatok, hagyományok ápolását. Hagyományőrző szándékkal évente kirándulások indulnak Magyarország és Erdély különböző tájaira, a hungarikumok, a magyarság értékeinek mélyebb megismerése, hagyományainak ápolása céljából. A színvonalas kultúra ápolását a szívén viseli az Egyesület, ezért csoportos budapesti és vidéki színház, opera előadásokra, kiállítás és múzeumlátogatásokra kínál lehetőséget. Az évszázados és modern kézműves fogások megismerésének érdekében kiscsoportos foglalkozásokon ismerhetik meg, sajátíthatják el az érdeklődők a szövés, virágkötészet, szalvétatechnika, üvegfestés, stb. technikákat.


 
Kezdőoldal Bemutatkozás 1 % Adatbázis Békés Megyei Nők Egyesülete